středa 17. července 2013

Elektronická komunikace české justice

Jak jsem se již zmiňovala v článku justiční slang, pracovala jsem čtyři roky v české justici. Kromě půl roku na exekučním oddělení jsem zbylý čas působila na trestních odděleních okresního a krajského soudu.

Včera proběhla další část veselohry o (ne)korumpování poslanců, konkrétně doručování rozhodnutí Nejvyššího soudu na státní zastupitelství. Viz např. článek Petra Koubského na Lupě. Chtěla bych proto popsat, jak vůbec elektronické cesty v českém soudnictví fungují.

Začneme od hlavního líčení, kde se veřejně projednává nějaký soudní případ. Jednání se obvykle nahrává na CD, které je součástí spisu, a zapisovatelka pořizuje z jednání tzv. protokol o hlavním líčení. Pro jistotu: normálně na počítači, fakt se nepoužívají psací stroje nebo těsnopis. Většina elektronických procesů probíhá v informačním systému jménem ISAS. Vzhledově si představte něco jako windows 98, funkčně si radši nepředstavujte nic...

Zavádění datových schránek proběhlo zhruba v říjnu 2009. Původně to samozřejmě mělo být v červenci, ale známe to... První dva měsíce byly slušně řečeno peklo. Vyhledání datové schránky pro doručení písemnosti mohlo trvat minutu, ale taky celé dopoledne, nejčastěji však zhruba půl hodiny. Což značně komplikovalo situaci, když máte u sebe třicet spisů a do každého potřebujete v průměru zjistit, jestli má či nemá datovou schránku tak pět osob, tož to chvilku potrvá, že... V praxi se to řeší tak, že místní advokáti, policie a státní zastupitelství si písemnosti nadále vyzvedávají na podatelně. Do datovek se nejprve doručovalo jen firmám a úřadům. No, doručování... odeslání dokumentu rovněž zabralo cca půlhodinku. V průběhu času se systém relativně stabilizoval a v rámci normy (jeden až dva výpadky měsíčně) funguje dodnes.

Celé propojení informačního systému a datových schránek má na okresních soudech stále problémy. Dokumenty, které jsou doručeny do datové schránky soudu, přijímá podatelna, která je následně rozdělí na jednotlivá oddělení (trestní, exekuční, civilní atd.). Tedy to nefunguje jako e-mail, kdy písemnost dostane konkrétní osoba. Odesílání dokumentů z celého soudu probíhá stejně, většinou někdy odpoledne pracovnice podatelny otevře systém datových schránek a teprve dokumenty čekající klidně od rána odešle.

To ale není největší problém. Tím je nemožnost na rozhodnutí soudu vyznačit datum, kdy nabylo právní moci. Tzn., když se rozhodnutí doručí, proběhne určitá doba na odvolání a pak se již proti rozhodnutí nelze odvolat. Za skoro čtyři roky firma CCA Plzeň nedokázala (nebo spíš ani nechtěla) zapracovat připomínku, kterou pravděpodobně kromě našeho soudu vznášely i ty ostatní, že potřebujeme tlačítko právní moci. Oni tam to tlačítko a políčko přidělali, ale nefunguje. V ideálním případě by se na něj kliklo  a k dokumentu by systém připojil poznámku, že nabyl právní moci tehdy a tehdy, v méně ideálním, že se to tam ručně doplní. Nic. Řeší se to tak, že se vezme tištěná verze, razítkem se vyznačí právní moc a zapisovatelka dojde k jednomu ze dvou skenerů na soudu, aby rozhodnutí naskenovala do informačního systému, odešla zpět ke svému počítači a dokument po drobném zápolení s datovými schránkami konečně odeslala.

K různým posměšků k faxům. Ty se používají zřídka, většinou když nějaké jiné státní zastupitelství, policie nebo vězeňská služba něco nutně potřebuje (např. rozsudek s právní moci nebo se tak zjišťuje, ve které věznici se zrovna nachází odsouzený ve výkonu trestu). Fax se používá k tomu, že se tak dá zaručit, že jde o pravou kopii originálu a vzhledem k popisovanému procesu doručování do datových schránek hlavně kvůli rychlosti. Když není potřeba, aby to bylo oficiální (do spisu), tak se normálně písemnosti posílají e-mailem.

Žádné komentáře:

Okomentovat