neděle 16. června 2013

Justiční slang

Pár let jsem působila v české justici jako zapisovatelka (či oficiálně protokolující úřednice, no prostě osoba, která zapisuje průběh hlavního líčení a jinak se stará o administrativu) na okresním a kratší dobu na krajském soudě. Vzhledem k současné kauze Nagyová (nebo jak se tomu momentálně říká) mě napadlo sepsat základní justiční slang, abyste se v budoucnu orientovali...

Černej pták – státní zástupce
Čumáci – přihlížející veřejnost u soudního jednání
Čumil do spisu – nahlížející do spisu
Dělník justice – soudce I. stupně
Diagnóza – účastník řízení s titulem Ing.
Domácí zabijačka – vražda mezi manžely
Dostihové tabulky – přehledy rozhodnutých případů dle jednotlivých soudců (výkonnost)
Dudlíky – spisy ve věcech péče o nezletilé
Elpaso – loupežné přepadení
Hlavko, líčo – hlavní líčení
Matlák – povinný (dlužník), či jakýkoliv účastník řízení
Houpací koně, spící panny – přísedící
Jídelníček – seznam hlavních líčení dne visící u soudní síně
Justičák – příslušník justiční stráže
Eskorťák – příslušník Eskortní služby
Montérky – talár
Kazeťák – kázeňsky závadná osoba
Konečňák – formulář konečného rozhodnutí
Košilka – obal spisu
Ležák – spis, který leží v kanceláři dále než je zdrávo
Lunatik – soudce, který žije mimo realitu a jeho rozhodnutí podle toho vypadají
Medvěd – poutací opasek
Mlaďoch – mladistvý
Mozkoškrab – psychiatr
Nádobíčko – sbírky právních předpisů a další pomůcky soudce v soudní síni
Ofák – advokát přidělený soudem (ex-offo)
Ohrádka – místo v soudní síni určené pro vyslýchanou osobu
Okotit se – spis se založí omylem do jiného spisu a dojde k jeho ztrátě
Péčko – porno/péče o nezletité/pervitin
Péčkař – soudce péče o nezletilé
Péóčko – podmíněné odsouzení
Ping pong – formální činnost soudů, která nevede k rozhodnutí
Pisna, pisule – zapisovatelka
Sedák - přísedící
Sprčko – správní spis
Sušit – schovávat spis v kanceláři a nerozhodovat v něm
Tlusťoch – obsáhlý spis
Ubytovatel – soudce/státní zástupce, který často bere do vazby
Vědec- soudce vyznačující se bohatými znalostmi, dlouhými písemnými rozhodnutími, většinou méně rozhodný
Žiletka – tenký spis

úterý 11. června 2013

Citáty o vzdělávání

Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Lessing

Důvěra a zodpovědnost


Jen málo věcí pomáhá člověku víc než svěřit mu odpovědnost a dát mu pocítit, že mu důvěřujete. Booker T. Washington

Učitel musí mít především důvěru ve studující, že jsou schopni se samostatně učit. Carl Ranson Rogers

Pouze se zeptám, nepovím mu to. A pak budeme hledat odpověď spolu. Sokrates

Psaní

Nejdřív je třeba naučit se tomu, o čem píšeš. Potom je třeba naučit se psát. Na jedno i druhé padne celý život. Ernest Hemingway

Nikdy a ničím nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět pomocí nudy. Lev Nikolajevič Tolstoj

Co je napsáno bez námahy, je obvykle čteno bez potěšení. Samuel Johnson

Konfucius

Moudrý muž vyučuje své žáky tak, že je vede k cíli, ale nevleče; pobízí je vpřed, ale netlačí; otevírá cestu, ale nepřivádí je k cíli... 

Co slyším, to zapomenu.
Co vidím, to si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.

Jan Amos Komenský


Naší didaktiky začátkem i koncem budiž: hledati a nalézti způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více.