úterý 11. června 2013

Citáty o vzdělávání

Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Lessing

Důvěra a zodpovědnost


Jen málo věcí pomáhá člověku víc než svěřit mu odpovědnost a dát mu pocítit, že mu důvěřujete. Booker T. Washington

Učitel musí mít především důvěru ve studující, že jsou schopni se samostatně učit. Carl Ranson Rogers

Pouze se zeptám, nepovím mu to. A pak budeme hledat odpověď spolu. Sokrates

Psaní

Nejdřív je třeba naučit se tomu, o čem píšeš. Potom je třeba naučit se psát. Na jedno i druhé padne celý život. Ernest Hemingway

Nikdy a ničím nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět pomocí nudy. Lev Nikolajevič Tolstoj

Co je napsáno bez námahy, je obvykle čteno bez potěšení. Samuel Johnson

Konfucius

Moudrý muž vyučuje své žáky tak, že je vede k cíli, ale nevleče; pobízí je vpřed, ale netlačí; otevírá cestu, ale nepřivádí je k cíli... 

Co slyším, to zapomenu.
Co vidím, to si pamatuji.
Co si vyzkouším, tomu rozumím.

Jan Amos Komenský


Naší didaktiky začátkem i koncem budiž: hledati a nalézti způsob, podle něhož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více.

Žádné komentáře:

Okomentovat